Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Головна

Інформація про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «УВЕКОН ІНТЕЛЕКТ» створене у складі  групи компаній «УВЕКОН» у жовтні 2008 року.

Виділення напряму оцінки нематеріальних активів і прав на об'єкти інтелектуальної власності в окреме підприємство у складі групи компаній «УВЕКОН» є наслідком розуміння менеджментом компанії назрілої потреби ринку України в послугах з управління нематеріальними активами і правами на об'єкти інтелектуальної власності підприємств,  частиною яких є оцінка.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 8147/08 виданий ТОВ «УВЕКОН ІНТЕЛЕКТ» Фондом державного майна України 26 грудня 2008 року по наступних напрямах оцінки майна:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Спеціалізація в рамках напрямів оцінки:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна), в тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;
1.2. Оцінка машин і обладнання;
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів;
1.4. Оцінка літальних апаратів;
1.5. Оцінка судноплавних засобів;

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Компанія  надає професійні послуги у сфері оцінки рухомого та нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, корпоративних прав, нематеріальних активів, прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Метою створення компанії є реалізація функціонального, ефективного, конкурентноздатного  бізнесу, орієнтованого на клієнта, що враховує і поважає потреби своїх співробітників і партнерів, заняття лідируючих позицій на ринку послуг оцінки, маркетингових досліджень і консалтингу в царині нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

Директором компанії є Кухарська Ольга Борисівна – провідний оцінювач України, кандидат економічних наук, член експертно-консультаційної ради Української Асоціації власників товарних знаків з 2003 року, є одним з розробників Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" та "Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності", читає лекції з оцінки нематеріальних активів та прав на об’єкти інтелектуальної власності в Міжнародному Інституті Бізнесу та Інформаційно-консультаційному центрі Українського товариства оцінювачів.

Компанія надає послуги резидентам та нерезидентам України по всій території країни, здійснює консультування з питань виявлення та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Місія

Максимальне задоволення потреб наших замовників у якісних послугах з оцінки нематеріальних активів і прав на об'єкти інтелектуальної власності, маркетингових дослідженнях в області інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок (знаків для товарів і послуг).
Стратегічним завданням компанії є надання замовникам  найбільш повного  комплексу послуг за конкурентними цінами.

Цінності компанії

Професіоналізм - це глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне та добросовісне відношення до обов'язків, якісне і своєчасне виконання поставлених завдань.

Ефективність - це досягнення максимальних результатів при оптимальному використанні ресурсів.

Ми сподіваємося, що накопичений нами досвід і знання з оцінки нематеріальних активів і прав на об'єкти інтелектуальної власності зможе сприяти  розвитку Вашого бізнесу.