Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания

В соответствии со статьей 449 книги четвертой Гражданского кодекса Украины к  объектам смежных прав относятся:

а) виконання;

б) фонограми;

в) відеограми;

г) програми (передачі) організацій мовлення.

В соответствии со статьей 454 книги четвертой Гражданского кодекса Украины

1. Використанням фонограми, відеограми є:

1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та
у будь-якій формі відеограми, фонограми;

2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника
фонограми, відеограми;

3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

2. Використанням фонограми, відеограми є також інші дії,
встановлені законом.

В соответствии со статьей 455 книги четвертой Гражданского кодекса Украины

1. Використанням передачі (програми) організації мовлення є:

1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми)
організації мовлення;

2) записування (фіксування) передачі (програми) організації
мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття,
відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

3) відтворення запису передачі (програми) організації
мовлення;

4) представлення передачі (програми) організації мовлення
публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

2. Використанням передачі (програми) організації мовлення є
також інші дії, встановлені законом.