Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Компоновка (топографии) интегральных микросхем

В соответствии со статьей 471 книги четвертой Гражданского кодекса Украины:

1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є
оригінальним.

В соответствии со статьей 472 книги четвертой Гражданского кодекса Украины:

1. Набуття права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.

2. Обсяг правової охорони компонування інтегральної
мікросхеми визначається зображенням цього компонування на
матеріальному носієві.

3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.