Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Рационализаторские предложения

В соответствии со статьей 481 книги четвертой Гражданского кодекса Украины:

1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути
матеріальний об'єкт або процес.