Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Коммерческие тайны

В соответствии со статьей 501 книги четвертой Гражданского кодекса Украины:


1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому
розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її
складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які
звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить,
у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом
адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за
винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до
комерційної таємниці.


К коммерческой тайне или ноу-хау могут относиться конструкторская, технологическая, проектная и другая документация, предназначенная к использованию в производстве и реализации товаров и услуг; незапатентованные изобретения, формулы, опытные образцы, результаты испытаний и опытов;  системы организации производства, маркетинга, управления качеством продукции и услуг; производственный опыт и обучение персонала; другие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-технологических, инновационных и производственных работ, которые в силу своей специфики не являются патентоспособными.