Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  имущественные права интеллектуальной собственности

В соответствии со ст.15 Закона  Украины от 23.12.1993 № 3792-ХII «Об авторском праве и смежных правах»:

     1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

     а) виключне право на використання твору;

     б) виключне право на дозвіл або заборону  використання  твору іншими особами.

     Майнові права  автора  (чи  іншої  особи,  яка  має авторське право) можуть бути  передані  (відчужені)  іншій  особі  згідно  з положеннями  статті  31  цього  Закону,  після  чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

     2. Виключне право на використання  твору  автором  (чи  іншою особою,  яка  має  авторське  право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

     3. Виключне право автора (чи іншої особи,  яка має  авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

     1) відтворення творів;

     2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

     3) публічну демонстрацію і публічний показ;

     4) будь-яке   повторне   оприлюднення   творів,   якщо   воно здійснюється  іншою  організацією,  ніж  та,  що  здійснила  перше оприлюднення;

     5) переклади творів;

     6) переробки,  адаптації,  аранжування та інші подібні  зміни творів;

     7) включення   творів   як  складових  частин  до  збірників, антологій, енциклопедій тощо;

     8) розповсюдження творів шляхом першого  продажу,  відчуження іншим  способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

     9) подання своїх творів до загального  відома  публіки  таким чином,  що  її  представники  можуть  здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

     10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого   продажу,   відчуження   іншим   способом  оригіналу  або примірників  аудіовізуальних  творів,  комп'ютерних  програм,  баз даних,   музичних   творів   у   нотній  формі,  а  також  творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або  у  формі,  яку  зчитує комп'ютер;

     11) імпорт примірників творів.

     Цей перелік не є вичерпним.