Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Гудвилл

В соответствии с Международным Правилом Оценки 4 (МПО 4) «Оценка нематериальных активов» (пересмотрено в 2007 году) гудвилл - это:

3.12.1. Майбутні економічні вигоди від активів, що неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати (МСФЗ 3, додаток А).

3.12.2. Персональний гудвіл. Рівень прибутку, що є вище або нижче ринкових очікувань, який може бути виділений серед продажів комерційного майна разом з такими фінансовими факторами, пов’язаними із конкретним оператором, як оподаткування, політика нарахування зносу, витрати на кредитування та інвестований капітал.

3.12.3. Гудвіл, що може бути переданий. Це нематеріальний актив, який утворюється завдяки імені та репутації, постійній клієнтурі, місцю розташування, продукції, або подібним факторам, пов’язаним з конкретним майном, що приносять економічні вигоди. Він є невід’ємним  від комерційного майна та переходить до нового власника при продажі.