Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Литературные и художественные произведения

В соответствии со статьей 433 (п.1) книги четвертой Гражданского кодекса Украины к литературным и художественным произведениям относятся:

романи, поеми, статті та інші письмові твори;

лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,
хореографічні, інші сценічні твори;

музичні твори (з текстом або без тексту);

аудіовізуальні твори;

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

фотографічні твори;

твори ужиткового мистецтва;

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що
стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки
літературних або художніх творів;

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.