Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Исполнения

В соответствии со статьей 453 книги четвертой Гражданского кодекса Украины

1. Використанням виконання є:

1) доведення виконання до відома публіки під час його
здійснення;

2) записування (фіксування) виконання під час його
здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття,
відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання
будь-яким способом та у будь-якій формі;

4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису
виконання;

5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені
законом.