Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Комерціалізація

Інтелектуальна власність,  впливаючи на підвищення якості продукції і на розширення її споживчих властивостей, сприяє  зростанню об'єму продажів і отриманню надприбутку.

Інтелектуальна власність, що враховується у складі нематеріальних активів, істотно впливає на вартість підприємства, на його фінансові результати. Об'єкти інтелектуальної власності піддаються вартісній оцінці, списанню, амортизації, з ними можна здійснювати операції: продавати, надавати ліцензії на право їх використання.

Інтелектуальна власність може поступати в організацію і бути прийнята як нематеріальний актив одним з наступних способів:

  • придбання за плату;
  • створення в самій організації;
  • внесення як внесок в статутний капітал організації;
  • отримання в порядку безвідплатної передачі від фізичних і юридичних осіб;
  • придбання в обмін на інше майно, відмінне від грошових коштів.

Особливо важливим є питання правильного і повного оформлення всіх необхідних документів, оскільки вони є підтвердженням правомірного введення інтелектуальної власності в господарський оборот і здійснення з нею господарських операцій.

Варіанти комерціалізації інтелектуальної власності можуть бути різними. Компанії можуть продавати на неї ліцензії, об’єднувати  її з активами інших фірм в спільне підприємство, використовувати для проникнення на ринок, контрольований іншими фірмами, самостійно виводити на ринок нову конкурентоспроможну продукцію, тощо.