Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Інвентаризація

Звичайною є ситуація, коли організація володіє винятковими правами на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації, але не враховує ці об'єкти у складі нематеріальних активів. Коли виникає питання про їх постановку на бухгалтерський облік, з'ясовується, що документи, підтверджуючі фактичні витрати на створення нематеріальних активів, а деколи і на придбання, відсутні. Або суми витрат, відображені в таких документах, дуже малі і були віднесені в попередніх періодах до витрат, що сформували собівартість проданих товарів, робіт, послуг.

Ефективне управління інтелектуальними ресурсами фірми неможливе без володіння точними даними про всі об’єкти інтелектуальної власності, що знаходяться у розпорядженні компанії. Для цього необхідно проводити їх об’єктивний та систематичний облік: інвентаризацію.

Інвентаризація прав підприємства на об'єкти інтелектуальної власності сприяє забезпеченню стратегічного розвитку підприємства в умовах конкуренції. Періодична інвентаризація цих активів – це перевірка стану основних стратегічних потенціалів бізнесу.

Наша компанія надає послуги з організації робіт по проведенню інвентаризації, виявленню і встановленню наявності об'єктів інтелектуальної власності, що діють на підприємстві, здійсненню правової експертизи і, при необхідності, експертної оцінки для цілей бухгалтерського обліку або продажу (передачі в користування за ліцензійною угодою).