Главная    |    Клиенты    |    Партнеры    |    Контакты
  Нормативная база

Общая нормативная база по оценке имущества и имущественных прав:

 1. Закон Украины от 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та  професійній оціночній діяльності в Україні»;
 2. Закон Украины от 04.03.1992 № 2163 "Про приватизацію державного майна".
 3. Закон Украины от 10.041992 № 2269 "Про оренду державного та комунального майна".
 4. Закон Украины от 02.10.1992 № 2654 "Про заставу".
 5. Постановление КМУ от 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".
 6. Постановление КМУ от 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна".

Нормативная база по оценке недвижимости:

 1. Закон Украины от 14.09.2000 № 1953 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".
 2. Постановление КМУ от 28.10.2004 № 1442 "Про затвердження Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна".
 3. Приказ ФГИУ от 18.03.2004 № 377 "Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації".
 4. Приказ ФГИУ от 23.12.2004 № 2929/227 "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва".
 5. Приказ ГКУЖКХ от 02.07.1993 № 52 "Про затвердження Правил визначення фізичного зносу жилих будинків".

Нормативная база по оценке земельних участков:

 1. Земельний кодекс України от 25.10.2001 N 2768.
 2. Закон Украины от 11.12.2003 № 1378 "Про оцінку земель".
 3. Постановление КМУ от 11.10.2002 № 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок".

Нормативная база по оценке автотранспорта:

 1. Приказ Минюста и ФГИУ от 24.11.2003  № 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів".

Нормативная база по оценке целостных имущественных комплексов и ценных бумаг:

 1. Закон Украины от 23.02.2006 № 3480  "Про цінні папери та фондовий ринок".
 2. Постановление КМУ от 29.11.2006 № 1655 "Про затвердження Національного стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів".
 3. Приказ ФГИУ от 23.01.2004 № 105 "Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах".

Нормативная база по оценке прав объекты интеллектуальной собственности

 1. Гражданский кодекс Украины, книга IY «Право інтелектуальної власності».
 2. Закон Украины от 15.12.1993 № 3687-ХII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 3. Закон Украины от 15.12.1993 № 3688-ХII «Про охорону прав промислові зразки».
 4. Закон Украины от 15.12.1993 № 3689-ХII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 5. Закон Украины от 21.04.1993 № 3116-ХII «Про охорону прав на сорти рослин».
 6. Закон Украины от 05.11.1997 № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
 7. Закон Украины  от 07.06.1996 № 237/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції». 
 8. Закон Украины от 23.12.1993 № 3792-ХII «Про авторське право та суміжні права».
 9. Закон Украины от 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в автоматизованих системах».
 10. Постановление КМУ от 03.10.2007 № 1185 "Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності".
 11. Постановление КМУ от 18.01.2003 № 72  «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав».
 12. Постановление КМУ от 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати».
 13. Приказ ФГИУ от 13.12.2005 № 3162 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік".
 14. «Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності», утвержденная приказом ФГИУ от 25.06.2008 № 740.
 15. Другие документы.