Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Нормативна база

Загальна нормативна база з оцінки майна і майнових прав:

 1. Закон України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та  професійній оціночній діяльності в Україні»;
 2. Закон України від 04.03.1992 № 2163 "Про приватизацію державного майна".
 3. Закон України від 10.041992 № 2269 "Про оренду державного та комунального майна".
 4. Закон України від 02.10.1992 № 2654 "Про заставу".
 5. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна".

Нормативна база з оцінки нерухомості:

 1. Закон України від 14.09.2000 № 1953 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".
 2. Постанова КМУ від 28.10.2004 № 1442 "Про затвердження Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна".
 3. Наказ ФДМУ від 18.03.2004 № 377 "Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації".
 4. Наказ ФДМУ від 23.12.2004 № 2929/227 "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва".
 5. Наказ ДКУЖКГ від 02.07.1993 № 52 "Про затвердження Правил визначення фізичного зносу жилих будинків".

Нормативна база з оцінки земельних ділянок:

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 N 2768. 
 2. Закон України від 11.12.2003 № 1378 "Про оцінку земель". 
 3. Постанова КМУ від 11.10.2002 № 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок".

Нормативна база з оцінки автотранспорту:

 1. Наказ Мінюсту та ФДМУ від 24.11.2003  № 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів".

Нормативна база з оцінки  цілісних майнових комплексів та цінних паперів:

 1. Закон України від 23.02.2006 № 3480  "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 2. Постанова КМУ від 29.11.2006 № 1655 "Про затвердження Національного стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів". 
 3. Наказ ФДМУ від 23.01.2004 № 105 "Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах".

Нормативна база з оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності

 1. Цивільний кодекс України, книга IY «Право інтелектуальної власності».
 2. Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 3. Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХII «Про охорону прав промислові зразки».
 4. Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 5. Закон України від 21.04.1993 № 3116-ХII «Про охорону прав на сорти рослин».
 6. Закон України від 05.11.1997 № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
 7. Закон України від 07.06.1996 № 237/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції».  
 8. Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХII «Про авторське право та суміжні права».
 9. Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в автоматизованих системах».
 10. Постанова КМУ від 03.10.2007 № 1185 "Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". 
 11. Постанова КМУ від 18.01.2003 № 72  «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав».
 12. Постанова КМУ від 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку виплати».
 13. Наказ ФДМУ від 13.12.2005 № 3162 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік".
 14. «Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності», затверджена Наказом ФДМУ від 25.06.2008 № 740. 
 15. Інші документи.