Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Цілі оцінки

Ціль оцінки - формулювання основного завдання, яке повинне бути вирішене в результаті оцінки. Нижче перераховані можливі цілі оцінки:

 • Внесення до статутного капіталу; визначення частки майнових прав;
 • Купівля-продаж (зокрема продаж надлишкових активів);
 • Використання прав на ОІВ через ліцензію (оцінка ціни ліцензії);
 • Передача прав під заставу при отриманні кредиту;
 • Інвестування в інвестиційний проект;
 • Приватизація;
 • Комерційна концесія;
 • Безвідплатна передача;
 • Дарування прав;
 • Спадкування прав;
 • Врахування в балансі у якості нематеріального активу;
 • Оцінка для цілей міжнародного аудиту (відповідно до МСФЗ);
 • Формування цінової політики;
 • Обчислення податків, мит, зборів;
 • Розділ майна, злиття і ліквідація підприємств;
 • Страхування прав;
 • Оцінка збитків (втраченої вигоди);
 • Оцінка моральної шкоди.